Bộ Bộ Kinh Tâm 2011 40 Tập HD 540p VNLT

Tên tiếng Trung: 步步惊心
Tên phiên âm: Bu Bu Jing Xin
Tên tiếng Việt: Bộ Bộ Kinh Tâm

Thể loai: Tình cảm cổ trang, xuyên thời gian
Số tập: 40
Nguyên tác: Đồng Hoa
Công ty sản xuất: Công Ty Điện Ảnh Đường Nhân
Nhà sản xuất: Thái Nghệ Nông
Đạo diễn: Lý Quốc Lập
Diễn viên:

Ngô Kỳ Long…. Tứ a ca
Trịnh Gia Dĩnh …. Bát a ca
Lưu Thi Thi …. Nhược Hi
Lưu Tùng Nhân …. Khang Hy
Viên Hoằng …. Thập Tam a ca
Lâm Canh Tân …. Thập Tứ a ca
Hàn Đống …. Cửu a ca
Diệp Tổ Tân …. Thập a ca
Lưu Vũ Hân …. Thập phúc tấn (Minh Ngọc)
Lưu Tâm Du …. Bát trắc phúc tấn (Nhược Lan)
Thạch Tiểu Quần …. Bát phúc tấn (Minh Tuệ)
Mục Đình Đình …. Tứ phúc tấn
Quách Trân Nghê …. Lục Vu
Sài Úy …. Thừa Hoan cách cách
Quách Hiểu Đình …. Mẫn Mẫn cách cách
Tào Hinh Nguyệt …. Xảo Tuệ
Diệp Thanh …. Ngọc Đàn
Ba Sâm …. Quế vương gia
Đặng Lập Dân …. Lý Đức Toàn

Tóm tắt nội dung: Trương Hiểu vốn là một cô nhân viên văn phòng bình thường ở một thành phố phồn hoa. Vì tình cờ rơi vào đường hầm thời không mà vượt thời gian trở về triều Thanh. Ở đó, cô hóa thân thành một thiếu nữ mười sáu tuổi Nhược Hi, bị cuốn vào chốn cung đình với những tranh đấu đầy phong vân biến ảo. Không hề có được cử chỉ, ngôn từ ôn nhu dịu dàng như những thiếu nữ khác. Ngược lại cô rất ngang tàng, thường cùng các a ca “đấu võ mồm”, “đánh nhau” với các cung nữ, đến cả Khang Hi cũng gọi cô là “Thập tam muội liều mạng”. Thời gian thấm thoắt, cô nương bướng bỉnh Nhược Hi năm nào đã dần trưởng thành. Cô bị cuốn vào cuộc đấu tranh giành ngôi vị của chín hoàng tử mà không thể rút ra, tình cảm cá nhân cũng bị giằng xé trong cuộc chiến thảm liệt chốn cung đình

Click the image to open in full size.

DOWNLOAD FFVN

FSN Link

http://www.filesonic.com/file/228517…hTam.01_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/228517…hTam.02_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/228517…hTam.03_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/228517…hTam.04_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/228544…hTam.05_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271515…hTam.06_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271515…hTam.07_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.08_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.09_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.10_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.11_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.12_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.13_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271517…hTam.14_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.15_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.16_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.17_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.18_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.19_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.20_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.21_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.22_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.23_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.24_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.25_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.26_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.27_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.28_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.29_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.30_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.31_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.32_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.33_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.34_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.35_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.36_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.37_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271516…hTam.38_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271517…hTam.39_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/271517…m.40End_tx.mkv

Or

http://www.fileserve.com/file/b28Kz5…hTam.01_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/SBhgKC…hTam.02_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/VX4R2H…hTam.03_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/vmdSfX…hTam.04_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/zYMx8P…hTam.05_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/EYPSMj…hTam.06_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/R3Ffns…hTam.07_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/ZW6n4y…hTam.08_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/zgJCUX…hTam.09_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/yUHSxF…hTam.10_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/6epHFm…hTam.11_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/KHzqNq…hTam.12_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/ZmssxY…hTam.13_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/xuRvea…hTam.14_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/SenBky…hTam.15_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/ejmVCu…hTam.16_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/W8GA2q…hTam.17_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/pMyXjw…hTam.18_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/VbGT5q…hTam.19_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/hnBf3r…hTam.20_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/hq8Z8R…hTam.21_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/8gSc9W…hTam.22_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/Nknkja…hTam.23_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/gyS64e…hTam.24_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/utPanB…hTam.25_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/Pu6gWh…hTam.26_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/c8cumV…hTam.27_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/4cqedg…hTam.28_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/ttHrwm…hTam.29_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/4SDG3Q…hTam.30_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/HxRyym…hTam.31_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/WCzWNx…hTam.32_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/hmDBFC…hTam.33_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/w3XEcv…hTam.34_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/ZFx9Nw…hTam.35_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/hp5EZy…hTam.36_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/rrgy9w…hTam.37_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/mMh97X…hTam.38_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/P6pg34…hTam.39_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/68Jh6q…m.40End_tx.mkv

Or

http://www.filejungle.com/f/xmcdb2/B…hTam.01_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/Pyajag/B…hTam.02_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/NRh6PF/B…hTam.03_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/tZmjJU/B…hTam.04_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/Exeh5r/B…hTam.05_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/cxcEaM/B…hTam.06_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/FVhWQU/B…hTam.07_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/RwmvTm/B…hTam.08_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/vsCT39/B…hTam.09_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/7UfYMR/B…hTam.10_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/RQE2ft/B…hTam.11_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/VGAAAB/B…hTam.12_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/TRFTav/B…hTam.13_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/dCJTpt/B…hTam.14_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/E2rfUN/B…hTam.15_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/g9DnYK/B…hTam.16_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/hGBsD2/B…hTam.17_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/Vu3Xzp/B…hTam.18_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/zuTBa2/B…hTam.19_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/mwtAU3/B…hTam.20_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/2XHkr6/B…hTam.21_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/XYgZ9s/B…hTam.22_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/Rw92mg/B…hTam.23_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/SP45b3/B…hTam.24_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/jrqQGw/B…hTam.25_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/mjnE5w/B…hTam.26_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/fZWXWw/B…hTam.27_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/mG6VQ5/B…hTam.28_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/sje57S/B…hTam.29_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/ZJw6vu/B…hTam.30_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/2bAxfb/B…hTam.31_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/Yn2x8G/B…hTam.32_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/mVWjnm/B…hTam.33_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/xczVay/B…hTam.34_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/7mpDJA/B…hTam.35_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/npaGrQ/B…hTam.36_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/yENzde/B…hTam.37_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/VpEBpu/B…hTam.38_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/rWV7Ed/B…hTam.39_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/qEmG8r/B…m.40End_tx.mkv

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(Bắt buộc)