*HK* Tân Song Long Đại Đường 38/38Tập Twin of Brothers 2011 HD 540p VNLT

English title: Twin of Brothers

Diễn viên:
Trần Quốc Khôn – Khấu Trọng
Phương Lực Thân – Từ Tử Lăng
Chu Ân – Phó Quân Sước / Phó Quân Du
Ngô Khánh Triết – Lý Thế Dân
Trịnh Hiểu Đông – Tống Sư Đạo
Ứng Thể Nhi – Lý Tú Ninh

Tóm tắt nội dung: “Song Long Đại Đường Truyện” kể về hai tên ăn mày Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lăn lộn trong giang hồ, cơ duyên xảo hợp có được bảo điển võ công Đạo gia “Trường Sinh Quyết”. Thông qua nỗ lực cùng thiên phú, đã luyện được môn tuyệt thế võ công và bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực của các giới, cuối cùng cả hai trở nên nổi tiếng và thoái lui ở ẩn. 

Phim Nay FFVN Long Tieng!!! NOT USLT!!!!

DOWNLOAD FFVN

HDTVRip MKV

FSN Link

http://www.filesonic.com/file/2515980374/T….01.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2515941541/T….02.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2515941491/T….03.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2515995181/T….04.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2515903944/T….05.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2515936071/T….06.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2515981931/T….07.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671070254/T….08.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671070344/T….09.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671080744/T….10.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671070314/T….11.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671080724/T….12.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671070304/T….13.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671070274/T….14.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671070334/T….15.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671070294/T….16.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671070284/T….17.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671070264/T….18.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671080764/T….19.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2671070324/T….20.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2700634344/T….21.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2700636584/T….22.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2700634664/T….23.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2700634694/T….24.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2700634714/T….25.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2700636564/T….26.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2700634674/T….27.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2700634684/T….28.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2714784104/T….29.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2714789914/T….30.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2752172565/T….35.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2752242805/T….36.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2752272165/T….37.FFVN_tx.mkv
http://www.filesonic.com/file/2752271485/T….38.FFVN_tx.mkv

Or

http://www.filejungle.com/f/fqAN28/TSLDD.01.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/VTUPun/TSLDD.02.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/YZQhaS/TSLDD.03.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/pdBcnf/TSLDD.04.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/7777M7/TSLDD.05.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/EEWh9b/TSLDD.06.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/2TYnyH/TSLDD.07.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/AAnmCk/TSLDD.08.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/thZtN2/TSLDD.09.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/rdntgR/TSLDD.10.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/u8yqjb/TSLDD.11.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/GEqBbF/TSLDD.12.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/k97QbM/TSLDD.13.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/T3BUdN/TSLDD.14.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/GTmnJA/TSLDD.15.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/qWvZKN/TSLDD.16.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/eG7TDW/TSLDD.17.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/EmWEFa/TSLDD.18.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/WG25kU/TSLDD.19.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/ZpAuAn/TSLDD.20.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/wuptA7/TSLDD.21.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/YMaxcA/TSLDD.22.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/3qWqsR/TSLDD.23.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/4hVEGW/TSLDD.24.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/NxUkHS/TSLDD.25.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/hHdyRX/TSLDD.26.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/eWzYpZ/TSLDD.27.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/FMJ9kg/TSLDD.28.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/J5cD2c/TSLDD.29.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/cMvUnf/TSLDD.30.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/Ap8sTQ/TSLDD.31.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/4DWtMr/TSLDD.32.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/6xs7un/TSLDD.33.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/Y2Rhvs/TSLDD.34.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/z5vTSa/TSLDD.35.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/rjbWWT/TSLDD.36.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/xKjU3p/TSLDD.37.FFVN_tx.mkv
http://www.filejungle.com/f/Vqu47m/TSLDD.38.FFVN_tx.mkv

Or

http://www.fileserve.com/file/5sz2x6E/TSLDD.01.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/9PH85Mp/TSLDD.02.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/dVsCFsQ/TSLDD.03.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/KpNmDM4/TSLDD.04.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/xPTXcUH/TSLDD.05.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/m6B6heJ/TSLDD.06.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/xFdqufu/TSLDD.07.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/YVVGs69/TSLDD.08.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/Xb3Pcrb/TSLDD.09.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/UZt4cvJ/TSLDD.10.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/YbbNAjC/TSLDD.11.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/9NcXn8Q/TSLDD.12.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/STTuzk6/TSLDD.13.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/Ppc4Sdw/TSLDD.14.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/mP8RaDt/TSLDD.15.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/ZAtjb6a/TSLDD.16.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/C2Fwb3N/TSLDD.17.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/jyyYamc/TSLDD.18.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/cPP6bYU/TSLDD.19.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/ZTurd54/TSLDD.20.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/paHyKuF/TSLDD.21.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/9Kajvha/TSLDD.22.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/cUVcNJ4/TSLDD.23.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/kuPyEFT/TSLDD.24.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/t7PQ7aK/TSLDD.25.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/W5Vmnq8/TSLDD.26.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/W7wTcMg/TSLDD.27.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/uCq5e8M/TSLDD.28.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/4S8Dzv8/TSLDD.29.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/kDKMAyX/TSLDD.30.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/MSCHs3J/TSLDD.31.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/gcK6q7e/TSLDD.32.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/fKX7bDN/TSLDD.33.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/TKHEDPS/TSLDD.34.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/T84BTyX/TSLDD.35.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/zdYJJn2/TSLDD.36.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/ks8nPZd/TSLDD.37.FFVN_tx.mkv
http://www.fileserve.com/file/V52ux9b/TSLDD.38.FFVN_tx.mkv

Or

http://www.uploadstation.com/file/xju4khM/….01.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/mxhAHvQ/….02.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/uCfRPcy/….03.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/udbT9mS/….04.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/EYvWpaY/….05.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/KQaxdjw/….06.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/57PgysV/….07.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/xunqFVm/….08.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/A3Upzpk/….09.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/CkRZQSM/….10.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/srFbfdc/….11.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/ZhbPjY7/….12.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/GSCCTRp/….13.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/J4aMvGx/….14.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/EsnygpN/….15.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/ftG6AHp/….16.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/9fCFzum/….17.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/TTzCUpW/….18.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/VA5cjr2/….19.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/3Dhp5ZW/….20.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/aFW82he/….21.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/rcS2hea/….22.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/VapBKbq/….23.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/yeT5bbB/….24.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/DqhYtkR/….25.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/CT4Psbx/….26.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/TwHWDHV/….27.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/cmKsXQp/….28.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/bwZa5aQ/….29.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/yrbJUh9/….30.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/RSnxkT6/….31.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/xQCn6nt/….32.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/v5Wmwh9/….33.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/7uEhpVc/….34.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/twXhAQm/….35.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/2UehmxG/….36.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/bSGBuAR/….37.FFVN_tx.mkv
http://www.uploadstation.com/file/7Mm7PCZ/….38.FFVN_tx.mkv

End Part 1, sắp có Part 2

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(Bắt buộc)