*JP* Sao Băng Định Mệnh – 10 Tập USLT

Genre: Suspense, bonds, comedy
Episodes: 10
Broadcast network: TBS
Original writing: Higashino Keigo
Screenwriter: Kudo Kankuro
Producer: Isoyama Aki, Nasuda Jun
Director: Kaneko Fuminori, Ishii Yasuharu
Music: Kono Shin

Cast
Correlation Chart Ninomiya Kazunari
Nishikido Ryo
Toda Erika
Kaname Jun
Omi Toshinori
Shitara Osamu
Emoto Akira
Ryo
Terajima Susumu
Miura Tomokazu
Kiritani Kenta
Nakashima Mika

HDTV.avi

DOWNLOAD USLT

http://www.filesonic.com/file/4169741975/SaoBangDinhMenh_01_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/4169743475/SaoBangDinhMenh_02_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/4169743375/SaoBangDinhMenh_03_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/4169764905/SaoBangDinhMenh_04_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/4169743344/SaoBangDinhMenh_05_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/4169742624/SaoBangDinhMenh_06_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/4169751504/SaoBangDinhMenh_07_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/4169752405/SaoBangDinhMenh_08_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/4169752425/SaoBangDinhMenh_09_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/4169743204/SaoBangDinhMenh_10End_tx.avi
Or
http://www.fileserve.com/file/cpNu3Nb/SaoBangDinhMenh_01_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/RNfk3MR/SaoBangDinhMenh_02_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/Ddjj4AA/SaoBangDinhMenh_03_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/bRDCk2d/SaoBangDinhMenh_04_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/YvuCsEk/SaoBangDinhMenh_05_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/39jFthv/SaoBangDinhMenh_06_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/RhHTzzY/SaoBangDinhMenh_07_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/tYuyZaT/SaoBangDinhMenh_08_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/S2fjjsd/SaoBangDinhMenh_09_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/vMv2rwn/SaoBangDinhMenh_10End_tx.avi
Or
http://www.filejungle.com/f/T4Y2EW/SaoBangDinhMenh_01_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/A2GNZm/SaoBangDinhMenh_02_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/vydQAX/SaoBangDinhMenh_03_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/mQE9ms/SaoBangDinhMenh_04_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/caQ9xv/SaoBangDinhMenh_05_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/pzQBuu/SaoBangDinhMenh_06_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/DmtW5b/SaoBangDinhMenh_07_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/zyXtdD/SaoBangDinhMenh_08_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/tBQmFD/SaoBangDinhMenh_09_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/K7d7zF/SaoBangDinhMenh_10End_tx.avi
Or
http://www.uploadstation.com/file/dncw9j9/SaoBangDinhMenh_01_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/4kNzee5/SaoBangDinhMenh_02_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/NCXc28A/SaoBangDinhMenh_03_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/BYCUC9B/SaoBangDinhMenh_04_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/ZDCBBq5/SaoBangDinhMenh_05_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/TGgpw8u/SaoBangDinhMenh_06_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/eend6mR/SaoBangDinhMenh_07_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/P9xxVGg/SaoBangDinhMenh_08_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/hSwSJuc/SaoBangDinhMenh_09_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/AHQhHJQ/SaoBangDinhMenh_10End_tx.avi

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(Bắt buộc)