*DL* Yêu Em Sau Cơn Say [Drunken to Love You] – 18 Tập DVDRIP USLT

Tên phim: 醉後決定愛上你 / Zui Hou Jue Ding Ai Shang Ni
Tên tiếng anh: Drunken to Love You (tên tạm thời)
Tên tiếng Việt: Yêu em sau cơn say
Số tập: 18
Đạo diễn: Trần Minh Trương
Sản xuất: TTV – Tam lập
Thể loại: hài hước, lãng mạn
Thời gian phát sóng: 17.04.2011 (mỗi tuần 1 tập vào ngày chủ nhật)
Diễn viên:
Dương Thừa Lâm vai Lâm Hiểu Như
Nội dung :
Trong cơn say, tình cờ 2 con người xa lạ đã cùng nhau đăng kí kết hôn
và chuyện tình yêu của họ cũng từ đó mà được bắt đầu…

Download USLT

http://www.filesonic.com/file/w6lX8rw/YeuEmSauConSay_01_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/HRV3NWm/YeuEmSauConSay_02_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/x9OHL6D/YeuEmSauConSay_03_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/syv4qKv/YeuEmSauConSay_04_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/e9zTpbq/YeuEmSauConSay_05_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/U8dCaBj/YeuEmSauConSay_06_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/CelDkzH/YeuEmSauConSay_07_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/M1SaKjj/YeuEmSauConSay_08_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/S9PD27h/YeuEmSauConSay_09_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/l9pHezF/YeuEmSauConSay_10_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/cmVuRYu/YeuEmSauConSay_11_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/ir3M0Gz/YeuEmSauConSay_12_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/fY7rwdH/YeuEmSauConSay_13_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/LlAvbIR/YeuEmSauConSay_14_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/WJqbmpB/YeuEmSauConSay_15_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/u0w2sFV/YeuEmSauConSay_16_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/KkTvFDY/YeuEmSauConSay_17_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/dy8FnZC/YeuEmSauConSay_18End_tx.avi
Or
http://www.fileserve.com/file/e5a4apD/YeuEmSauConSay_01_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/fXbCQfm/YeuEmSauConSay_02_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/Tc8N6dY/YeuEmSauConSay_03_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/4SR2BnU/YeuEmSauConSay_04_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/R3Zm7ky/YeuEmSauConSay_05_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/bcn5yYk/YeuEmSauConSay_06_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/mdSASdV/YeuEmSauConSay_07_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/KvaVa3E/YeuEmSauConSay_08_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/uVbaFhb/YeuEmSauConSay_09_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/KrF6f7K/YeuEmSauConSay_10_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/eN5wuQa/YeuEmSauConSay_11_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/2Q8NUam/YeuEmSauConSay_12_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/2cfS9ge/YeuEmSauConSay_13_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/ZcENfJV/YeuEmSauConSay_14_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/bnAZpem/YeuEmSauConSay_15_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/EqBHWEU/YeuEmSauConSay_16_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/UQ9dXXF/YeuEmSauConSay_17_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/b3yjSab/YeuEmSauConSay_18End_tx.avi
Or
http://www.filejungle.com/f/BpQeGZ/YeuEmSauConSay_01_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/Kw9vTJ/YeuEmSauConSay_02_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/zMeSgV/YeuEmSauConSay_03_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/5rhctc/YeuEmSauConSay_04_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/am5dGJ/YeuEmSauConSay_05_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/WabHmW/YeuEmSauConSay_06_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/ktYQJD/YeuEmSauConSay_07_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/dtBtpJ/YeuEmSauConSay_08_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/D6dxwa/YeuEmSauConSay_09_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/7HBvp8/YeuEmSauConSay_10_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/JFuHEC/YeuEmSauConSay_11_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/Nse4ur/YeuEmSauConSay_12_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/uC9abr/YeuEmSauConSay_13_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/mGbGDD/YeuEmSauConSay_14_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/hSZzqE/YeuEmSauConSay_15_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/4PqN47/YeuEmSauConSay_16_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/ej3NdY/YeuEmSauConSay_17_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/JZqfzq/YeuEmSauConSay_18End_tx.avi
Or
http://www.uploadstation.com/file/byMZQbr/YeuEmSauConSay_01_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/ZaBAM5T/YeuEmSauConSay_02_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/GnASRmf/YeuEmSauConSay_03_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/fkRCKCH/YeuEmSauConSay_04_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/8J92TUp/YeuEmSauConSay_05_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/rBvjJp3/YeuEmSauConSay_06_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/5wGqKSs/YeuEmSauConSay_07_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/s3mDyKs/YeuEmSauConSay_08_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/wqcPczc/YeuEmSauConSay_09_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/YqeEXe2/YeuEmSauConSay_10_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/ydXGgWB/YeuEmSauConSay_11_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/Uh2x5UQ/YeuEmSauConSay_12_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/wy5PaSz/YeuEmSauConSay_13_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/jkh2XVV/YeuEmSauConSay_14_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/sf4sawC/YeuEmSauConSay_15_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/3CVuCGs/YeuEmSauConSay_16_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/2kGkJvC/YeuEmSauConSay_17_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/cSgtMcZ/YeuEmSauConSay_18End_tx.avi

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(Bắt buộc)