*TQ* Đại Thanh Hậu Cung 41Tập[DVDRIP USLT]

dthc

Diễn viên
Trần Hạo Dân
Hồ Tịnh
Huỳnh Duy Đức
Trần Tú Lệ
Trương Thần Quang
Trần Vỹ
Bộ phim này nói về sự đấu tranh sống chết của các vương phi trong triều đại nhà Thanh.
Trong cấm cung có hai thế lực đối chọi nhau là Toàn Phi Nương Nương và Tường Tân Nương Nương.
Toàn Phi vì muốn lấy lòng của Hoàng Thượng nên tuyển thêm tú nử để tranh với Tường Tân chức vị Hoàng Hậu.
Tây Lâm Xuân vì muốn báo thù cha cho nên bỏ trốn trong ngày hôn lễ và nhập cung làm tú nữ.
Cảnh Trân vì muốn bảo tồn mối quan hệ giữa Mông Cổ và nhà Thanh cho nên đã gạt bỏ đi mối tình với Vinh Quan Hải để được tuyển vào cung.
Lan Hiên là một cô gái vô tư, đơn thuần nhưng cũng bị lôi cuống vào những cuộc đấu tranh trong hoàng cung.
Lâm Xuân, Cảnh Trân và Quan Hải lại dính vào mối tình tay ba làm cho những cuộc đấu tranh trong cấm cung càng thêm khốc liệt……..

Download USLT

http://www.filesonic.com/file/M1SaKW9/DTHC_01_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/S9PD2gO/DTHC_02_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/l9pHeYZ/DTHC_03_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/cmVuRy7/DTHC_04_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/ir3M0QW/DTHC_05_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/LlAvbd2/DTHC_06_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/WJqbmZh/DTHC_07_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/u0w2s6g/DTHC_08_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/KkTvFKP/DTHC_09_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/dy8FnkO/DTHC_10_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/jCNTJZ4/DTHC_11_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/QNgXeKv/DTHC_12_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/RvUKOsJ/DTHC_13_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/gfHmB6O/DTHC_14_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/oQXUPmX/DTHC_15_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/zQMgEFb/DTHC_16_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/DX04d1j/DTHC_17_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/AQHdAtW/DTHC_18_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/FyMF2km/DTHC_19_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/ZNdVSAk/DTHC_20_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/EBhONVl/DTHC_21_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/nhfudyu/DTHC_22_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/m4nAZg3/DTHC_23_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/OHSbPEl/DTHC_24_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/NrSDLbp/DTHC_25_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/GjemSNh/DTHC_26_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/BX6dwEk/DTHC_27_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/IDOQ4a2/DTHC_28_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/aT6Uuq9/DTHC_29_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/Vql75xR/DTHC_30_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/T7hsfUR/DTHC_31_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/qy2LSzf/DTHC_32_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/yLeU832/DTHC_33_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/XzS2HQr/DTHC_34_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/YDLHK1g/DTHC_35_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/PLUOQT6/DTHC_36_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/hjdqWrV/DTHC_37_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/kkLrDoI/DTHC_38_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/tPXbqcg/DTHC_39_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/vZsfUcb/DTHC_40_tx.avi
http://www.filesonic.com/file/pZueqlH/DTHC_41End_tx.avi
Or
http://www.fileserve.com/file/kenEFcW/DaiThanhHauCung_01_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/BRsnCuy/DaiThanhHauCung_02_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/efzYw7T/DaiThanhHauCung_03_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/hYnQf3a/DaiThanhHauCung_04_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/ratxtpQ/DaiThanhHauCung_05_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/Xxte4x4/DaiThanhHauCung_06_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/US97kDg/DaiThanhHauCung_07_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/jNeffQy/DaiThanhHauCung_08_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/X5tQ5pP/DaiThanhHauCung_09_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/UsveKMg/DaiThanhHauCung_10_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/xbRekxg/DaiThanhHauCung_11_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/jP2aTPy/DaiThanhHauCung_12_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/GupGZNt/DaiThanhHauCung_13_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/7A7qEva/DaiThanhHauCung_14_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/SK9TJHF/DaiThanhHauCung_15_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/8G9FunE/DaiThanhHauCung_16_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/KsQeyEc/DaiThanhHauCung_17_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/4zHwHYe/DaiThanhHauCung_18_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/fDTGxz2/DaiThanhHauCung_19_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/kkAEHNn/DaiThanhHauCung_20_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/vfQXApJ/DaiThanhHauCung_21_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/dDDcT9n/DaiThanhHauCung_23_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/7xEN2ns/DaiThanhHauCung_23_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/b2fbDFy/DaiThanhHauCung_24_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/hCAqN9z/DaiThanhHauCung_25_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/UYFV6e4/DaiThanhHauCung_26_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/zFtdBvY/DaiThanhHauCung_27_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/4xG8MMq/DaiThanhHauCung_28_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/axQ52a2/DaiThanhHauCung_29_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/7SwNtbX/DaiThanhHauCung_30_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/pX5FWDd/DaiThanhHauCung_31_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/mkAtnRB/DaiThanhHauCung_32_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/6qXh96N/DaiThanhHauCung_33_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/j27dJE2/DaiThanhHauCung_34_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/ts7V2Rg/DaiThanhHauCung_35_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/u4PxQaF/DaiThanhHauCung_36_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/McwYpME/DaiThanhHauCung_37_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/twDmh3h/DaiThanhHauCung_38_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/JKFCcnR/DaiThanhHauCung_39_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/rPr8uMb/DaiThanhHauCung_40_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/pqsRnz6/DaiThanhHauCung_41End_tx.avi
Or
http://www.filejungle.com/f/fTuaDC/DaiThanhHauCung_01_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/zkvug6/DaiThanhHauCung_02_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/VKcxJZ/DaiThanhHauCung_03_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/ZcZmUv/DaiThanhHauCung_04_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/VQqYnx/DaiThanhHauCung_05_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/2Mb93a/DaiThanhHauCung_06_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/JC28rg/DaiThanhHauCung_07_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/nEp4BS/DaiThanhHauCung_08_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/jZwgZj/DaiThanhHauCung_09_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/mBtxwv/DaiThanhHauCung_10_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/2DNECp/DaiThanhHauCung_11_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/unNHMp/DaiThanhHauCung_12_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/AtaWd7/DaiThanhHauCung_13_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/9PuA3n/DaiThanhHauCung_14_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/74SVj5/DaiThanhHauCung_15_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/N6HhHd/DaiThanhHauCung_16_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/N7S9Kj/DaiThanhHauCung_17_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/jdgRdm/DaiThanhHauCung_18_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/zCtCsH/DaiThanhHauCung_19_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/dYNAfS/DaiThanhHauCung_20_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/rM3Mct/DaiThanhHauCung_21_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/9MQbVq/DaiThanhHauCung_23_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/Ge3CXB/DaiThanhHauCung_23_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/AenYNB/DaiThanhHauCung_24_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/FKnGXD/DaiThanhHauCung_25_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/46cHdr/DaiThanhHauCung_26_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/jAvyMu/DaiThanhHauCung_27_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/mC6gkU/DaiThanhHauCung_28_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/e2kZpn/DaiThanhHauCung_29_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/Ns3cdK/DaiThanhHauCung_30_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/wCRR9g/DaiThanhHauCung_31_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/HrHhWu/DaiThanhHauCung_32_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/7GZUkT/DaiThanhHauCung_33_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/8ruqQs/DaiThanhHauCung_34_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/JnXgxf/DaiThanhHauCung_35_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/Wq3E8u/DaiThanhHauCung_36_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/Ngdfgk/DaiThanhHauCung_37_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/K6uFuA/DaiThanhHauCung_38_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/RgM9N6/DaiThanhHauCung_39_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/3k2ppt/DaiThanhHauCung_40_tx.avi
http://www.filejungle.com/f/pXQZ6j/DaiThanhHauCung_41End_tx.avi
Or
http://www.uploadstation.com/file/uaBWMWG/DaiThanhHauCung_01_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/8EuPG7Z/DaiThanhHauCung_02_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/UhsXcxs/DaiThanhHauCung_03_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/qQcDGPp/DaiThanhHauCung_04_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/gCa4Ens/DaiThanhHauCung_05_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/GDxzTNZ/DaiThanhHauCung_06_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/V868Gu5/DaiThanhHauCung_07_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/fmHaKp9/DaiThanhHauCung_08_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/qeNGDQm/DaiThanhHauCung_09_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/38c5B9v/DaiThanhHauCung_10_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/YZxes7s/DaiThanhHauCung_11_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/w5772NU/DaiThanhHauCung_12_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/uNdQDCu/DaiThanhHauCung_13_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/QqC2my4/DaiThanhHauCung_14_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/47G7nqh/DaiThanhHauCung_15_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/dQhZs7Q/DaiThanhHauCung_16_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/GGP2YUG/DaiThanhHauCung_17_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/HDdJfRQ/DaiThanhHauCung_18_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/VPcs48B/DaiThanhHauCung_19_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/FDQ6MrE/DaiThanhHauCung_20_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/V494aU6/DaiThanhHauCung_21_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/4KzREU6/DaiThanhHauCung_23_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/b9GXWCZ/DaiThanhHauCung_23_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/vN3gmEE/DaiThanhHauCung_24_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/CqpnBus/DaiThanhHauCung_25_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/58UCZK6/DaiThanhHauCung_26_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/jrCge2K/DaiThanhHauCung_27_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/HDBxszU/DaiThanhHauCung_28_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/tEDzM9M/DaiThanhHauCung_29_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/smWf34U/DaiThanhHauCung_30_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/yTKBaKs/DaiThanhHauCung_31_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/MdDUjP9/DaiThanhHauCung_32_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/fshm5Sn/DaiThanhHauCung_33_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/yPUfwz7/DaiThanhHauCung_34_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/RaP8ZuT/DaiThanhHauCung_35_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/2wFvKbg/DaiThanhHauCung_36_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/GZ6uVcW/DaiThanhHauCung_37_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/3f4vpMt/DaiThanhHauCung_38_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/WxtSzsP/DaiThanhHauCung_39_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/DW7BQ8Y/DaiThanhHauCung_40_tx.avi
http://www.uploadstation.com/file/vcmQDZD/DaiThanhHauCung_41End_tx.avi

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(Bắt buộc)