Film mới & đang chiếu

List Film:

Đang chiếu

Bếp Lửa Gia Đình_TVB 2011 (124/160Eps to Be Home For Dinner-HDTV)

*TVB* Rượu Đắng Tình Nồng – River Of Wine 4/25Ep USLT

Đã chiếu xong

*HK* Tân Song Long Đại Đường 38/38Tập Twin of Brothers 2011 HD 540p VNLT

*JP* Nữ Thám Tử Gợi Cảm [BOSS] (22 Tap) – USLT

*HQ*-[SBS 2011] 49 days 49일

*HK*Bộ Bộ Kinh Tâm 2011 40 Tập HD 540p VNLT

*TVB* Giong To Tu Cam Thanh (25 Tap) The Life And Times Of A Sentinel

*HQ*Lương Thiện – 16 Tập USLT

*HQ* Yêu Nữ Và Chàng Cố Vấn (16/16Eps) – USLT

 Free acc download :

************************
FileJungle Premium account
Username: qsudduth
Password: 121190
************************
FileSonic Premium account
Username: shane@radiologist.net
Password:: shadow
Premium Membership Valid Until: Nerver Expires
************************
http://www.wupload.com/
Username: daniela99
Password: shadow
Premium Membership Valid Until: November 22, 2012

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(Bắt buộc)